Trang chủ Công trình Công nghiệp (nhà xưởng, khung tiền chế) Nguyên Phú tham dự triển lãm công nghệ xây kho robo tại...

Nguyên Phú tham dự triển lãm công nghệ xây kho robo tại Bangkok Thái Lan

562
0

Công ty Nguyên Phú tham dự triển lãm Asia Warehousing Show (AWS) diễn ra từ ngày 07-08-09 tháng 3 năm 2018 tại Bangkok Thái lan, AWS là nơi gặp gỡ thường niên cho các doanh nghiệp tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hoá, xây dựng kho bãi, tự động hoá chuỗi cung ứng tìm kiếm cơ hội kinh doanh. AWS cung cấp cơ hội quý giá cho doanh nghiệp khối ASEAN và các công ty xây dựng, chuyên về kho bãi, vận chuyển quốc tế tiếp cận các khách hàng của mình hiệu quả.


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here